Hand on white with layers and shit

The future of recruiting

We leven in een VUCA-wereld en -economie: volatile, uncertain, complex, ambiguous. Met andere woorden: een chaotische (economische) situatie. En VUCA is geen tijdelijk fenomeen; VUCA is here to stay. Dit betekent dat HR haar aanpak hierop moet afstemmen. Ook wat betreft rekrutering.