• Share on Twitter
 • Share on Facebook

“Social media is a means to an end, not the end itself.” Gartner – The Social Organization

beeld blogpost social learning

U gelooft niet in de sérieux van social media? U denkt vooral aan problemen met ICT? Dan overtuig ik u graag van het tegendeel. Social media zijn niet alleen nuttig voor onze professionele ontwikkeling, ze zorgen ook dat onze organisaties sterker worden.


Positief effect van ‘social collaboration’
De consultants van McKinsey doen sinds 2007 onderzoek naar het effect van social media op organisaties en hun businessresultaten. De resultaten en de cijfers zijn verbluffend. Jaar na jaar blijkt dat social media de financiële resultaten en de wendbaarheid van de organisatie positief beïnvloeden.

Uit het rapport:
“Social technologies boost a company’s financial performance and market share. […] Executives say that their companies are using social technologies to increase their agility and to manage organizational complexity.” (McKinsey Quarterly – Nov. 2011)

De bevraagde organisaties koppelen volgende voordelen direct aan het gebruik van social media:

 • snellere toegang tot experten, en dus snellere toegang tot kennis én een sneller antwoord op vragen
 • ontdekking van talent in huis dat tot dan toe niet gekend was
 • hogere tevredenheid van medewerkers
 • hoger aantal innovaties.

Gelijkaardige positieve geluiden horen we bij andere consultants. Frost & Sullivan schrijft: “Social software is improving  customer service […] and improving collaboration and productivity across geographically dispersed teams […]”.  En IBM somt de volgende voordelen op:

 

 

 

 

 

Ver-van-mijn-bed-show?
Misschien bent u niet overtuigd van de relevantie van deze bronnen voor uw organisatie hier in België? Laten we daarom dichter bij huis blijven. Ik heb een mooi succesverhaal voor u: dat van Yammer & Ideascale bij Kluwer België.

Ongeveer een jaar geleden besliste het directieteam van Kluwer België om van start te gaan met Yammer. Yammer is een sociaal netwerk dat u kunt vergelijken met Facebook, met dit verschil dat Yammer enkel gebruikt wordt voor professionele doeleinden.
Tegelijkertijd wilde Kluwer zijn innoveringsvermogen stimuleren en lanceerde het project Kluwer Inspiration Market. Ideascale bleek een geschikte tool om innovatieve ideeën samen te brengen.

Yammer en Ideascale
Yammer en Ideascale werden samen een groot succes dat binnen Kluwer veel dynamiek en energie heeft vrijgemaakt. Hoe komt dat eigenlijk?

 • Van een “hiërarchisch” model naar een “networked organization”
  Iedereen zit op Yammer en Ideascale (ook de vakbond!). Iedereen kan op Ideascale creatieve ideeën posten. Elk idee is evenveel waard én wordt gekwoteerd door alle medewerkers. Dat heeft als rechtstreeks gevolg dat ideeën niet worden tegengehouden door middle managers, bij uitstek de poortwachters van informatie.  Integendeel: vernieuwende ideeën worden opgemerkt en opgepikt door het topmanagement.
 • Je bent even slim als je eigen netwerk
  Wanneer een medewerker een vraag heeft, post hij die op Yammer. Hij mag er op rekenen dat hij binnen de 12 uur verschillende reacties en antwoorden krijgt op zijn vraag. Gevolg? Snellere toegang tot kennis en ervaring – en minder mails!
 • Bruggen slaan over silo’s heen
   Yammer kent geen silo’s. Het gebruik van Yammer haalt grenzen naar beneden:  grenzen tussen hiërarchische niveaus, tussen silo’s,  tussen business units en tussen geografisch verspreide sites.

Het succes van dit project overtuigde het directieteam van Kluwer België van de kracht van social collaboration en de versnellende rol die social media daarbij spelen.

Heb ik uw interesse gewekt? Reageer gerust als u meer wil weten over Yammer of Ideascale, of als u graag van gedachten wisselt over de mogelijkheden van social media voor uw organisatie.

Meer weten over Social Learning?

Op 18 oktober 2012 vindt de opleiding Social media en L&D: het paar van de toekomst plaats.

Reacties

 1. Beste mevrouw De Clercq,
  de tools die u voorstelt, zijn blijkbaar een efficiënte en lucratieve oplossing voor Kluwer.
  Ik kan me toch niet van de indruk ontdoen dat men het wiel toch nog maar eens opnieuw uitvindt om van de hype van de social media te profiteren. Applicaties die vergelijkbaar zijn met Yammer en IdeaScale draaien immers al minstens 10 jaar mee in de intranets van sommige multinationals, maar dan wel niet onder de benaming “social media”. Die benaming vind ik in dit geval, zacht gezegd, verwarrend: de voorgestelde tools verbeteren hoofdzakelijk de communicatie BINNEN organisaties, m.a.w. die tools zijn niet bedoeld om naar BUITEN toe te communiceren en dat is toch de essentie van waar social media voor bedoeld zijn. In het beste geval zou men van social collaboration kunnen spreken als het gaat om vergelijkbare applicaties die in intranets meedraaien en van social media, wanneer het gaat om applicaties die organisaties toelaten op een gestructureerde manier met klanten, leveranciers,… te communiceren (= extranets), dan nog met die bedenking dat het gestructureerd uitwisselen van bestelbonnen en facturen toch moeilijk als social media kan gekwalificeerd worden…
  Tot slot heb ik nog een bedenking bij IdeaScale. Die tool stimuleert de medewerkers om binnen hun domein verbeteringen in de organisatie aan te brengen en moet dus in veel organisaties de ideeënbus vervangen. Dat lijkt me een tweesnijdend zwaard: enerzijds kunnen medewerkers afgeschrikt worden om hun ideeën door collega’s publiekelijk afgeschoten te zien (o.a. die middle managers kunnen toch meelezen, mag ik aannemen) en kunnen ze nog meer schrik hebben dat hun ideeën gekopieerd of geplagieerd worden. Anderzijds denk ik wel dat de tool voor de medewerkers een stimulans kan zijn om hun creativiteit te ontplooien.
  Met vriendelijke groeten,
  Marc De Beckker

 2. Beste Marc

  Is het niet geweldig dat het internet ons samenbrengt? Het is te zeggen: ons in staat stelt om a. onze gedachten en standpunten de wereld in te sturen en dan b. in dialoog te gaan met elkaar. Het klopt dat intranetten en discussiefora er al een aantal jaren zijn. Toch merk ik een verschil. Social media brengt mensen bij elkaar OVER alle grenzen heen. Over grenzen van hiërarchie (heel mijn organisatie ziet voor welke ideeën ik sta en wat ik uitgewerkt hebt en wat ik kan als medewerker). Over grenzen van business units (iemand van one vakbondsleden schreef het nog op Yammer: Ya’mmer zorgt ervoor dat we weggaan van het hokjesdenken). Over grenzen tussen bedrijven (u werkt in een ander bedrijf dan ik en toch gaan we hier met elkaar Ian dialoog). Over grenzen van landen (ik volg regelmatig webinars die mensen samenbrengt van alle continenten). Met andere woorden: welke woorden we ook gebruiken (social media – collaboration tools): die tools helpen ons om in dialoog te gaan met onze klanten, onze leveranciers, onze freelancers, mensen van andere bedrijven die onze professionele passies delen, en met onze eigen collega s). Wat betreft Ideascale: iedereen die dat wil krijgt nu eindelijk de kans om een stem te hebben in de organisatie. Dat kan bedreigend zijn voor middle managers. Dat is bedreigend voor zwakke middle managers. Niet voor de sterke kenniswerkers.

 3. Beste Isabel,
  bedankt voor uw reactie.
  Vanuit sociaal oogpunt betekent het internet natuurlijk een enorme vooruitgang.
  Die vooruitgang en de nieuwe technologische communicatiemogelijkheden hebben organisaties echter verplicht om interne communicatieprotocollen te ontwikkelen, die strikt door de werknemers moeten gerespecteerd worden. In sommige gevallen mag verondersteld worden dat de zwakke middle managers inderdaad mee de pen hebben vastgehouden bij het ontwerpen ervan.
  Ik ken concrete gevallen van medewerkers in multinationals, die internationale klanten beter wilden bedienen en contacten legden met de verantwoordelijke globale klantenmanager binnen het eigen bedrijf, maar opererend vanuit een andere locatie, en als gevolg daarvan ontslagen werden omdat hun lokaal management zich gepasseerd voelde.
  Het is dus duidelijk dat de nieuwe technologische communicatiemogelijkheden quasi onbeperkt zijn, maar dat de communicatie zelf nog steeds formeel en informeel georganiseerd wordt binnen strikte hiërarchische structuren en dat kan tot beperkingen en zelfs tot conflicten leiden: in veel organisaties zijn er bvb. maar bepaalde medewerkers die met de klanten contacten mogen leggen of met managers binnen andere business units. De communicatielijnen binnen organisaties zijn niet noodzakelijk uitgebreider geworden door de nieuwe communicatiemogelijkheden, maar in sommige gevallen zelfs beperkter. En het is leuk om weten dat een magazijnier in Berlijn de mogelijkheid heeft om via het intranet de CEO van zijn bedrijf met 100.000 medewerkers in de VS direct te bellen of te mailen, maar is het daarop dat grote organisaties zaten te wachten?
  Conclusie: vooraleer deze nieuwe communicatietools binnen organisaties te implementeren, dient er een grondige voorafgaande studie gemaakt over de aanwezige interne en externe formele en informele communicatiecultuur en -technieken en de toekomstige communicatiebehoeften. Daarbij dienen alle stakeholders betrokken te worden, om te vermijden dat de aangehaalde voorbeelden van ongevallen zich kunnen voordoen.
  Door de exponentiële toename van de digitale communicatiemogelijkheden, moeten organisaties dus niet alleen nadenken over hun interne en externe communicatie, maar in sommige gevallen zelfs hun “organisch gegroeide” communicatie formaliseren. Anders dreigt er chaos en wil nu niet elke organisatie, zowel binnen als buiten, klinken als de Wiener Philharmoniker o.l.v., laat ons zeggen, Daniel Barenboim?
  Met vriendelijke groeten,
  Marc De Beckker

Post een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.